Acciaierie e Ferriere Pugliesi/Върховен орган TITJUR Заключение на генералния адвокат Gand представено на9 декември 1965 г. # Acciaierie e Ferriere Pugliesi SpA срещу Върховен орган на ЕОВС. # Дело 8/65.