Решение на Първоинстанционния съд (втори състав) от 1 март 2005 г.