Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega antakse Bulgaariale nõukogu määruse (EL) 2020/672 alusel ajutist toetust töötusriski leevendamiseks COVID-19 puhanguga kaasnenud hädaolukorras