Οδηγία της Επιτροπής της 27ης Φεβρουαρίου 1986 για τον περιορισμό της εμπορίας σπόρων προς σπορά ορισμένων ειδών κτηνοτροφικών φυτών, ελαιούχων και κλωστικών φυτών στους σπόρους προς σπορά που έχουν πιστοποιηθεί επίσημα ως «βασικοί σπόροι» ή «πιστοποιημένοι σπόροι» (86/109/ΕΟΚ)