Писмен въпрос E-6674/09, зададен от David Casa (PPE) на Комисията. Морски екосистеми