Писмен въпрос E-5463/06 зададен от Alejandro Cercas (PSE) на Съвета. Европейската здравноосигурителна карта