Padomes Regula (EK) Nr. 1975/2004 (2004. gada 15. novembris), ar ko galīgo antidempinga maksājumu, kuru ar Regulu (EK) Nr. 1676/2001 piemēro, inter alia, Indijas izcelsmes polietilēntereftalāta (PET) plēves importam, piemēro arī tādas polietilēntereftalāta (PET) plēves importam, kas nosūtīta no Brazīlijas un Izraēlas, neatkarīgi no tā, vai tās deklarētā izcelsme ir Brazīlijā vai Izraēlā