Заключение на генералния адвокат Reischl представено на16 септември 1975 г.