Резолюция на Европейския парламент от 14 декември 2017 г. относно положението в Афганистан (2017/2932(RSP))