Skriftlig forespørgsel E-0666/10 af Frank Vanhecke (NI) til Kommissionen. Kostpris for Eurobarometre