Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.9964 — Eurofiber Nederland/Vattenfall Wärme Berlin/Vattenfall Bitstream Infrastructure) (Dokuments attiecas uz EEZ) 2020/C 432/05