Решение на Общия съд (втори състав) от 14 април 2021 г.