Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1267, annettu 10 päivänä syyskuuta 2020, Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 269/2014 täytäntöönpanosta