Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 20 stycznia 2021 r.$