kohtuasi T-762/17: Üldkohtu 20. märtsi 2019. aasta otsus — Grammer versus EUIPO (Kuju kutis) (Euroopa liidu kaubamärk — Taotlus registreerida kuju kujutav ELi kujutismärk — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt b)