Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva: M.9434 — UTC/Raytheon) (Besedilo velja za EGP)2020/C 32/09