Регламент (ЕО) № 1467/2004 на Съвета от 13 август 2004 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временни мита върху вноса на полиетилен терефталат с произход от Австралия, Китайската народна република и прекратяване на антидъмпингови процедури по отношение на внос на полиетилен терефталат с произход от Пакистан и освобождаване на сумите, обезпечени под формата на временни мита$