Sag T-103/06: Rettens dom af 13. april 2010 — Esotrade mod KHIM — Segura Sánchez (YoKaNa) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærket YoKaNa — EF-figurmærket og det ældre nationale figurmærke YOKONO — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — lighed mellem tegnene — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94 (nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009))