Věc T-103/06: Rozsudek Tribunálu ze dne 13. dubna 2010 — Esotrade v. OHIM — Segura Sánchez (YoKaNa) ( „Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství YoKaNa — Starší obrazová ochranná známka Společenství a starší národní obrazová ochranná známka YOKONO — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Podobnost označení — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 40/94 (nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009)“ )