Дело T-817/19: Решение на Общия съд от 27 януари 2021 г. — Olimp Laboratories/EUIPO — OmniVision (Hydrovision) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за регистрация на фигуративна марка на Европейския съюз „Hydrovision“ — По-ранна словна марка на Европейския съюз „Hylo-Vision“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (EО) № 207/2009 (понастоящем член 8, параграф 1, буква б), от Регламент (EС) 2017/1001)