Регламент (ЕИО) № 1634/71 на Комисията от 27 юли 1971 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 821/68 на Комисията от 28 юни 1968 година относно определението за белено зърно и лющено зърно от зърнени култури, което се прилага при предоставянето на възстановяване при износ$