Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1938 z dnia 18 września 2019 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EGF/2019/000 TA 2019 – Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji)