Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (ES) 2019/1938 (2019. gada 18. septembris) par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu (EGF/2019/000 TA 2019 – tehniskā palīdzība pēc Komisijas iniciatīvas)