Odluka (EU) 2019/1938 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. rujna 2019. o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF/2019/000 TA 2019 – Tehnička pomoć na inicijativu Komisije)