Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2019/1938 af 18. september 2019 om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF/2019/000 TA 2019 — teknisk bistand på Kommissionens initiativ)