Заключение по съединени дела на генералния адвокат Warner представено на12 декември 1973 г.