Skriftliga frågor med svar som är publicerade i Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 147 E