Заключение на генералния адвокат Kokott представено на18 април 2013 г.