Nõukogu otsus, 12. detsember 1977, millega kehtestatakse ühenduses mageda pinnavee kvaliteedi alase teabevahetuse ühine kord