ETA:n sekakomitean päätös N:o 37/2004, tehty 23 päivänä huhtikuuta 2004, ETA-sopimuksen liitteen IV (Energia) muuttamisesta