Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 37/2004 от 23 април 2004 година за изменение на приложение IV (Енергетика) към Споразумението за ЕИП$