Tillstånd till statligtstöd enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionensfunktionssätt — Fall i vilka kommissionen integör några invändningar (Text av betydelse för EES)