Goedkeuring van steunmaatregelenvan de staten op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffendede werking van de Europese Unie — Gevallen waartegen de Commissiegeen bezwaar maakt (Voor de EER relevante tekst)