Awtorizzazzjoni għalgħajnuna mill-Istat skont l-Artikoli 107 u 108 tat-Trattat dwaril-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea — Fir-rigward ta' dawn il-każijietil-Kummissjoni ma tqajjimx oġġezzjonijiet (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)