Valsts atbalsts iratļauts saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un108. pantu — Gadījumi, pret kuriem Komisijainav iebildumu (Dokuments attiecas uz EEZ)