Заключение на генералния адвокат E. Sharpston, представено на 14 януари 2016 г.