Az Európai Parlament 2018. április 18-i jogalkotási állásfoglalása a hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2015)0594 – C8-0384/2015 – 2015/0274(COD))