Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 974/98 по отношение на въвеждането на еврото в Литва