Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2263 av den 15 december 2016 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker