Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2263 van de Commissie van 15 december 2016 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit