2016 m. gruodžio 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/2263, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti