Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/2263 оd 14. prosinca 2016. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća