Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/2263, 15. detsember 2016, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril