Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2263 af 15. december 2016 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager