Писмен въпрос E-0434/10, зададен от David Casa (PPE) на Комисията. Схеми за стажантски практики