Vec C-239/15 P: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) zo 4. mája 2017 – RFA International, LP/Európska komisia (Odvolanie — Dumping — Dovoz ferosilícia s pôvodom v Rusku — Zamietnutie návrhu na vrátenie zaplateného antidumpingového cla)