Mål T-459/16: Tribunalens dom av den 29 november 2018 – Spanien mot kommissionen (EGFJ och Ejflu — Utgifter som undantagits från finansiering — Artikel 31 i förordning (EG) nr 1290/2005 — Förordning (EG) nr 73/2009 — Brister i IACS — Permanent betesmark — Risken för fonden — Dokument nr VI/5330/97 — Artikel 73a punkt 2a i förordning (EG) nr 796/2004 — Artikel 81.3 i förordning (EG) nr 1122/2009 — Artikel 137 i förordning nr 73/2009 — Schablonkorrigeringar på 25 och 10 procent)