Zaak T-459/16: Arrest van het Gerecht van 29 november 2018 — Spanje / Commissie [„ELGF en Elfpo — Van financiering uitgesloten uitgaven — Artikel 31 van verordening (EG) nr. 1290/2005 — Verordening (EG) nr. 73/2009 — Tekortkomingen van het GBCS — Blijvend grasland — Risico voor het fonds — Document VI/5330/97 — Artikel 73 bis, lid 2 bis, van verordening (EG) nr. 796/2004 — Artikel 81, lid 3, van verordening (EG) nr. 1122/2009 — Artikel 137 van verordening nr. 73/2009 — Forfaitaire correcties van 25 % en 10 %”]