Predmet T-459/16: Presuda Općeg suda od 29. studenoga 2018. – Španjolska protiv Komisije („EFJP i EPFRR — Izdaci isključeni iz financiranja — Članak 31. Uredbe (EZ) br. 1290/2005 — Uredba (EZ) br. 73/2009 — Nedostaci IAKS-a — Trajni pašnjaci — Rizik za fond — Dokument VI/5330/97 — Članak 73.a stavak 2.a Uredbe (EZ) br. 796/2004 — Članak 81. stavak 3. Uredbe (EZ) br. 1122/2009 — Članak 137. Uredbe br. 73/2009 — Paušalni ispravci od 25 % i 10 %”)