Sag T-459/16: Rettens dom af 29. november 2018 — Spanien mod Kommissionen (EGFL og ELFUL — udgifter udelukket fra finansiering — artikel 31 i forordning (EF) nr. 1290/2005 — forordning (EF) nr. 73/2009 — mangler i IFKS — permanente græsningsarealer — risiko for fonden — dokument VI/5330/97 — artikel 73a, stk. 2a, i forordning (EF) nr. 796/2004 — artikel 81, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1122/2009 — artikel 137 i forordning (EF) nr. 73/2009 — faste korrektioner på 25 og 10 %)